Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej, ul. Słowackiego 12,

12-230 Biała Piska; Tel/ (087) 307-07-97; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

Remont klatki schodowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Piskiej  ulica Słowackiego  12.

Przedmiary ww. remontu dostępne są w siedzibie Zamawiającego: 12-230 Biała Piska, ulica Słowackiego 12 w godzinach 08.00– 14.00.

Zakres prac do wykonania obejmuje, między innymi:

- prace murowe

- prace zbrojarskie

- prace betoniarskie

- prace wykończeniowe

 

Wymagany termin realizacji zadania do dnia – 27.12.2017r.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

 

O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 423).

 

Kryterium wyboru i oceny oferty: cena zadania

Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia oraz zawierać koszty wykonania wszystkich podanych pozycji w zapytaniu ofertowym oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego przedmiotu zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie i opatrzonej danymi wykonawcy, z napisem: Remont klatki schodowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Piskiej, ulica Słowackiego 12 do dnia 11.12.2017 r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017 r. o godzinie 08.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Wyniki wyboru Wykonawcy zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.psds-bialapiska.pl

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy na realizację

omawianego zadania.